Logo Almere WandelPad

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Al onze wandelingen worden georganiseerd door 'Almere WandelPad', hierna ook AWP genoemd.
2. U moet zich voor onze wandelingen aanmelden via het formulier op de website of via een mail naar info@almerewandelpad.nl.
3. Deelname aan de wandelingen van AWP is geheel op eigen risico. AWP is op geen enkele wijze verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte noch voor het verlies van persoonlijke bezittingen.
4. In verband met wisselende ondergronden (zand, gras, beton, steen en/of asfalt) zijn de wandelingen van AWP helaas niet geschikt voor rolstoelgebruikers en kinder-/wandelwagens.
5. De deelnemer is verplicht eventuele aanwijzingen van de organisatie, eventuele verkeersregelaars alsmede van de politie strikt op te volgen. De huidige Wegenverkeerswet alsmede het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens is onverkort van kracht. Eventuele boetes en/of sancties zijn voor eigen rekening.
Buiten de bebouwde kom lopen we links van de weg.
6. De deelnemer dient zich in bossen en/of natuurgebieden strikt te houden aan de aldaar geldende regels.
7. Het spreekt voor zich dat een deelnemer geen afval en/of andere rommel op de route achterlaat.
8. AWP behoudt zich het recht voor start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen dan wel wandeltochten geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden dan wel andere calamiteiten waarbij in redelijkheid niet anders van AWP kan worden verwacht.
9. Door deelname aan een door AWP georganiseerde wandeltocht gaat de deelnemer akkoord met een eventueel gebruik van zijn beeltenis in druk, op foto, film/video etc. voor promotionele- of voorlichtingsdoeleinden van door AWP georganiseerde wandeltochten. De privacywet is hierop verder van toepassing. Voor het gebruik van zijn/haar beeltenis kan geen financiŽle vergoeding worden gevorderd. Gegevens en afbeeldingen worden door AWP niet aan derden beschikbaar gesteld.
10. Het is verboden tijdens de wandeltochten:
- geluidsdragers te gebruiken die hoorbaar of hinderlijk zijn voor anderen
- huisdieren mee te nemen.
11. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van AWP. Het bestuur draagt er zorg voor dat elke deelnemer bij inschrijving kennis kan nemen van dit reglement.

Almere - 04 januari 2022